LABORATORNÍ ROZBORY VODY

Zajišťujeme kompletní rozbory všech typů vod včetně jejich odběru. Využijte možnosti objednání rozboru vody.

Objednat rozbor vody

O společnosti

Laboratoř U svaté Trojice je samostatným organizačním útvarem Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč,a.s. Vznik laboratoře je úzce spojen s výstavbou úpravny vody v Kutné Hoře již v roce 1972. Z laboratoře původně určené k řízení technologie úpravny vody se postupně stala samostatná laboratoř a zejména po rekonstrukci budovy v roce 1995 bylo doplněno moderní přístrojové vybavení a následně laboratoř získala akreditační osvědčení.

V laboratoři je zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Provádí vzorkování a rozbory vod: fyzikálně-chemické, chemické, mikrobiologické a biologické.

Sídlo laboratoře je v areálu úpravny vody, kde jsou také laboratoře pitných vod, součástí laboratoře je specializované pracoviště rozborů odpadních vod a kalů umístěné v areálu čistírny odpadních vod na Karlově v Kutné Hoře.

TOPlist