LABORATORNÍ ROZBORY VODY

Zajišťujeme kompletní rozbory všech typů vod včetně jejich odběru. Využijte možnosti objednání rozboru vody.

Objednat rozbor vody

Ceník

Krácený rozbor dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění

Podzemní voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, amonné ionty, dusitany, dusičnany, konduktivita, koliformní bakterie, E. coli, kultivovatelné org. při 22°C a 36°C) 1075,- Kč

Povrchová voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, amonné ionty, dusitany, dusičnany, konduktivita, mikroskopický obraz, koliformní bakterie, E. coli, kultivovatelné org. při 22°C a 36°C) 1305,- Kč

Úplný rozbor dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění

Podzemní voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, Ca + Mg, konduktivita, Ca, Mg, Na, fluoridy, As, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, Al, benzoapyren, PAU, suma pesticidů (cca 80 ukazatelů podle aktualizovaných požadavků KHS), bromičnany, chloritany, chlorečnany, uran, TOL, kyanidy celkové, teplota, volný chlor, koliformní bakterie, E. coli, enterokoky, kultivovatelné org. při 36°C a 22°C, mikroskopický obraz) 9.125,- Kč

Povrchová voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, Ca + Mg, konduktivita, Ca, Mg, Na, fluoridy, As, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, Al, benzoapyren, PAU, suma pesticidů (cca 80 ukazatelů podle aktualizovaných požadavků KHS), bromičnany, chloritany, chlorečnany, uran, TOL, kyanidy celkové, teplota, volný chlor, koliformní bakterie, E. coli, enterokoky, clostridium perfringens, kultivovatelné org. při 36°C a 22°C, mikroskopický obraz) 9.325,- Kč

Výběrový rozbor pro soukromé osoby apod.

RozborCena
(pH, CHSKMn, Ca + Mg, Fe, Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, koliformní bakterie, E. coli, kultivovatelné org. při 22°C a 36°C) 1.075,- Kč

Základní rozbor odpadní vody

RozborCena
(BSK5, CHSKCr, pH, nerozpuštěné látky, rozpuštěné látky, rozpuštěné anorg. soli, celk. anorganický dusík, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor) 1.060,- Kč

Rozsah analýz lze měnit dle potřeb a přání zákazníka.

Ceny uvedených sestav jsou bez odběru, stanovení na místě (teplota, chlor) a poplatku za vystavení protokolu. Ceník všech stanovení je na vyžádání k dispozici v laboratoři. Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Postup pro vyřizování stížností je k dispozici v laboratoři.

TOPlist