LABORATORNÍ ROZBORY VODY

Zajišťujeme kompletní rozbory všech typů vod včetně jejich odběru. Využijte možnosti objednání rozboru vody.

Objednat rozbor vody

Ceník

Ceník je platný od 1.1.2023

Krácený rozbor dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění

Podzemní voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, amonné ionty, dusitany, dusičnany, konduktivita, koliformní bakterie, E. coli, kultivovatelné org. při 22°C a 36°C) 1.331,- Kč

Povrchová voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, Mn, Al, amonné ionty, dusitany, dusičnany, konduktivita, mikroskopický obraz, koliformní bakterie, E. coli, kultivovatelné org. při 22°C a 36°C) 1.855,- Kč

Úplný rozbor dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění

Podzemní voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, suma Ca + Mg, konduktivita, Ca, Mg, Na, fluoridy, As, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, Al, benzoapyren, PAU, pesticidů (cca 100 ukazatelů podle aktualizovaných požadavků KHS), bromičnany, chloritany, chlorečnany, uran, TOL, kyanidy celkové, teplota, volný chlor, koliformní bakterie, E. coli, enterokoky, kultivovatelné org. při 36°C a 22°C, mikroskopický obraz) 11.334,- Kč

Povrchová voda

Rozbor
Cena
(barva, zákal, pach, chuť, pH, CHSKMn, Fe, Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, Ca + Mg, konduktivita, Ca, Mg, Na, fluoridy, As, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, Al, benzoapyren, PAU, suma pesticidů (cca 100 ukazatelů podle aktualizovaných požadavků KHS), bromičnany, chloritany, chlorečnany, uran, TOL, kyanidy celkové, teplota, volný chlor, koliformní bakterie, E. coli, enterokoky, clostridium perfringens, kultivovatelné org. při 36°C a 22°C, mikroskopický obraz) 11.587,- Kč

Výběrový rozbor pro soukromé osoby apod.

RozborCena
(pH, CHSKMn, Ca + Mg, Fe, Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, koliformní bakterie, E. coli, kultivovatelné org. při 22°C a 36°C) 1.337,- Kč

Základní rozbor odpadní vody

RozborCena
(BSK5, CHSKCr, pH, nerozpuštěné látky, rozpuštěné látky, rozpuštěné anorg. soli, celk. anorganický dusík, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor) 1.301,- Kč

Rozsah analýz lze měnit podle potřeb a přání zákazníka.

Ceny uvedených sestav jsou bez odběru a stanovení na místě (teplota, chlor). Ceník všech stanovení je na vyžádání k dispozici v laboratoři. Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Postup pro vyřizování stížností je k dispozici v laboratoři.

TOPlist